Niemiecki dla pracowników z branży budowlanej

Niemiecki dla pracowników z branży budowlanej
 
Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł
 
Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są przedstawiciele branży budowlanej chcący poznać niemiecki język branżowy.
 
Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży budowlanej niezbędnym do codziennej pracy w tej branży w krajach niemieckojęzycznych.
 
Program szkolenia: 30 godzin
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email