Motywowanie i ocena pracowników

Motywowanie i ocena pracowników
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Uczestnicy opanują umiejętności motywowania siebie i innych, opanowanie umiejętności planowania celów, opanowanie umiejętności rozpoznawania trzech meta-programów, opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele, nabycie umiejętności opracowania mapy motywacji zespołu
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • motywacja i motywowanie pracowników
  • wyznaczanie celów i planów rozwojowych
  • rodzaje motywatorów
  • systemy motywacyjne

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email