Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs udzielania pierwszej pomocy
 
Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 80 zł
 
Adresaci szkolenia: Wszyscy, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.
 
Program szkolenia: 8 godzin

  • motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy,
  • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy,
  • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • zapoznanie się z łańcuchem przeżycia,
  • postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS),
  • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna.
  • Stany zagrożenia życia
  • Praktyczne ćwiczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email