Grafika komputerowa

Grafika komputerowa
 
Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji multimedialnych związanych z przetwarzaniem obrazów i dźwięku.

 

Korzyści
 
Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do kreowania obrazów oraz treści, które przekonująco oddziałują na potencjalnego klienta, poszukującego wyjątkowej i rzetelnie zaprezentowanej informacji, korzystając z ogólnie dostępnych mediów, jakim jest przykładowo Internet.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane wykorzystywaniem grafiki komputerowej i technologii multimedialnych w pracy zawodowej i biznesie, do osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi, pracowników firm produkujących gry komputerowe.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Grafika projektowa

Grafika rastrowa

Grafika wektorowa

Grafika 3D

Technologie internetowe

Techniki multimedialne

Reklama wizualna

Realizacja i obróbka dźwięk

Film animowany
 
Podstawy kompozycji
Opłata za semestr wynosi: 1260,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content