Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna
 
Celem studiów jest kształcenie w zakresie czynności biologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oddziałujących na organizm w celu przeciwdziałania obciążeniom wynikającym z pracy, przyspieszania regeneracji po niej, a także umożliwiają szybsze uzyskanie pełnej sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach i urazach sportowych. Ważnym elementem tych studiów są zajęcia dotyczące prowadzenia i zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej.
 


 

Korzyści
 
Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę  i umiejętności praktyczne z zakresu Edukacji zdrowotnej i odnowy biologicznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania, komunikacji, public relations, promocji zdrowia, kształcenia umiejętności z zakresu zarządzania personelem a także prawa, etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń.
 
Sylwetka absolwenta
 
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, a w szczególności osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność usługową w zakresie odnowy biologicznej i dbałości o zdrowie psychofizyczne. Zapraszamy absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji ruchowej oraz wychowania fizycznego, do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 320 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Teoria odnowy biologicznej

Psychologiczne metody odnowy biologicznej

Psychologia i fizjologia stresu

Aparatura w odnowie biologicznej – warsztaty

Terapie wodne

Wybrane elementy terapii ruchem

Kinesiotaping

Klasyczne techniki masażu

Alternatywne techniki masażu

Aromaterapia

Dietetyka

Psychologia komunikowania się z pacjentem

Marketing i promocja w ośrodkach odnowy biologicznej

Organizacja i zarządzanie w odnowie biologicznej

Bezpieczeństwo danych osobowych w odnowie biol.

Seminarium dyplomowe
 

Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content