Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Podczas ich trwania zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego  oraz środowisku rodzinnym.

 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 

 • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się oraz wychowywania,
 • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych  oraz usprawniania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
 • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aby w sposób optymalny przygotować ich do funkcjonowania społecznego.

 
Celem – studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.
 
Co zyskujesz?
 
Studenci nabędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do pracy edukacyjno-terapeutycznej  z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Dla kogo?

 

 • Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

 
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Warunki przyjęcia na studia 
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

 1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 2. posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 
Praktyczny charakter studiów
 

 • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością.

 

Program studiów

 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.
 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 500,00 (18×250,00zł)

4 245,00 (15×283,00zł)

4 251,00 (3×1417,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 250,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email