Dietetyka i planowanie żywienia

Dietetyka i planowanie żywienia
 
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie dietetyki i planowania żywienia. Szczególnie studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo żywieniem różnych środowisk, w tym zajmujących się żywieniem zbiorowym , jak również do pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach, osób prowadzących małe gastronomie oraz wszystkich zainteresowanych zdrowym, racjonalnym żywieniem.
 
Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących dietetyki i planowania żywienia. Program studiów obejmuje też zagadnienia z zakresu racjonalnego żywienia zbiorowego.
 
Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu dietetyki oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.
 
Sylwetka absolwenta: 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dietetyki i planowania żywienia uzyska wiedzę z zakresu żywienia człowieka, technologii przygotowywania potraw, wiedzy o żywności funkcjonalnej, dietetycznej, bezpieczeństwie i higienie żywienia, a także wiedzy z zakresu metodologii układania diet. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do pracy w charakterze dietetyka w placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, poradniach dietetycznych.
 
Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
 
Program:
 
Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy żywienia człowieka
Podstawy dietetyki dorosłego zdrowego człowieka
Istota żywienia w kolejnych okresach życia człowieka
Podstawy dietetyki w wybranych chorobach
Preparaty dietetyczne i suplementy
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Dietetyka w służbie rewitalizacji (odchudzanie, oczyszczanie)
Technologie przyrządzania potraw
Kulturowe i geograficzne uwarunkowania żywienia
 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ –  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 
Opłata za semestr wynosi: 1750,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email