Corel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Corel /poziom podstawowy lub zaawansowany/
 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 520 zł
 
Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia i edycji prac graficznych. Szkolenie obejmuje naukę rysowania prostych obiektów, pracę z tekstem jak również projektowanie wizytówek czy broszur.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • Podstawowe operacje w programie
  • Narzędzia wspomagające pracę programu
  • Praca z tekstem
  • Praca z obiektami
  • Efekty
  • Mapy bitowe

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email