Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu rozwoju i  zarządzania
w miastach inteligentnych z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje zagadnienia wykorzystania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w zarządzaniu aglomeracją miejską, wykorzystanie inteligentnych systemów informatycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym. Słuchacze nabędą wiedzę jak wykorzystanie systemów informatycznych wpływa na zrównoważony rozwój miast oraz poprawia jakoś życia jego mieszkańców.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach administracji publicznej lub przedsiębiorstwach komunalnych, którzy chcą zdobyć umiejętności wykorzystywania systemów teleinformatycznych w bezpieczeństwie i zarządzaniu aglomeracją miejską.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Idea inteligentnych miast
  • Nowoczesne sposoby zarządzania aglomeracją miejską
  • Inteligentne sieci transportowe i inteligentne budynki
  • Formy wykorzystywania internetu w zarządzaniu inteligentnymi miastami
  • Rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju miast
  • Administracja elektroniczna
  • System bezpieczeństwa w inteligentnych miastach

 

Opłata za semestr wynosi: 2200,00 zł 

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email