Ankieta badająca potrzeby studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie.

Szanowni studenci,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynku WSZ rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Badanie realizowane w ramach projektu:

„Dostępność w WSZ w Częstochowie” realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie” NR.POWR.03.05.00-00-A034/21-00, PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER) W RAMACH PROJEKTU: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Link do ankiety – kliknij

Liczymy na pozytywne przychylenie się do naszej prośby i udział w badaniu.
Zespół Biura Obsługi Osób z NiepełnosprawnościamiPowrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content