Administrator bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu informacji w tym danych osobowych; zarządzaniu informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Słuchacze nabędą wiedzę  dotyczącą organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych, kompetencji w zakresie dbałości o respektowanie prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia skierowane są do obecnych lub przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, lub chcących wykonywać w przyszłości zadnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne ochrony informacji chronionych
  • Zasady przetwarzania i ochrony informacji
  • Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Organy Ochrony Bezpieczeństwa Informacji
  •  Bezpieczeństwo danych a technologie teleinformatyczne
  • Administrowanie i informacji w dokumentach elektronicznych
  • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Udostępniania danych osobowych

 

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email