Bezpłatne studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo!!!

Szanowni Studenci

Bezpłatne studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo!!!

Serdecznie informujemy, że Pani Rektor dr n. społ. inż. Joanna Wojtyra,  podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia-Departament Rozwoju Kadr Medycznych i tym samym Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie przystąpiła do projektu pn. „Objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, działania w postaci bezzwrotnego wsparcia dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”. Edycja 1, cykl od roku akademickiego 2022/2023 do 2024/2025.

Projekt daje studentom Naszej Uczelni możliwość bezpłatnego studiowania na kierunku Pielęgniarstwo.

Informujemy także, że Ministerstwo Zdrowia planuje drugą edycję w/w projektu dla studentów.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content