Ogłoszenie - Kwestura

Informujemy,że w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie można do dnia 27.02.2018 odebrać osobiście PIT 11 za 2017. Godziny pracy Kwestury: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że plan zajęć semestr letni 2018 dla kierunku Pielęgniarstwo znajduję się w serwisie studenckim.

Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy, że dzienniczki praktyk dla kierunków Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) X 17, Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji III 17; X 17, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne III 17 będą do odbioru od 12 lutego 2018 r. w dziekanacie.

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni Studenci, w serwisie studenckim został umieszczony zakres tematyczny na egzamin podyplomowy LUTY 2018.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,

Uprzejmie informujemy, że egzamin końcowy studiów podyplomowych odbędzie się 10.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Ogłoszenie - Dziekanat

Planowane terminy zjazdów na kierunku Pielęgniarstwo ( terminy mogą ulec zmianie )

 • 23.02. - 25.02.2018;
 • 02.03. - 04.03.2018;
 • 16.03. - 18.03.2018;
 • 23.03. - 25.03.2018;
 • 13.04. -15.04.2018;
 • 20.04. - 22.04.2018;
 • 27.04. - 29.04.2018;
 • 11.05. - 13.05.2018;
 • 25.05. - 27.05.2018;
 • 8.06. - 10.06.2018;
 • 15.06. - 17.06.2018.

Szanowni studenci

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim Harmonogramu praktyk dla PX 17 ABC z przedmiotu NEUROLOGIA. Terminy pierwszych praktyk to 08.01.2018 r.

Informujemy również o zamieszczeniu WYKAZU OSÓB z grupy PX 17 ABC, które w dniach 08.01.2018 r. oraz 23.01.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniach 08.01.2018 r. oraz 23.01.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk.

Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Szanowni studenci L III 17

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram Praktyk Zawodowych dla L III 17 z przedmiotu "Podstawy pielęgniarstwa". Termin pierwszych praktyk to 08.01.2018 r.

Dodatkowe informacje