Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci Studiów Magisterskich I roku.
Uprzejmie informujemy, że: 
- w dniu 23 XI (piątek) dla grupy III
- w dniu 24 ( sobota) dla grupy IV
 
NIE ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO  u mgr. M Wybraniec
 
 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.11.2018 r. zostały zaktualizowane plany zajęć w semestrze zimowym 2018/2019, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci kierunku Pielęgniarstwo studia licencjackie oraz pomostowe.
Informujemy, że w serwisie studenckim w praktykach pielęgniarstwo zostały zamieszczone informacje nt. konsultacji z Koordynatorem Praktyk -  mgr R. Sówką.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.11.2018 r. (tj. piątek) Dziekanat Uczelni będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00. Natomiast w dniach 10.11.2018 r. (sobota) oraz 12.11.2018 r. (poniedziałek) Uczelnia będzie nieczynna.

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupy LX 16, L III 17, LX 17D – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 31,17 zł

2) Grupa LX 15 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 71,38 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 25 listopada 2018 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Szanowni studenci studia Licencjackie Pielęgniarstwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.11.2018 r. do serwisu studenckiego, zakładka Praktyki Pielęgniarstwo, została dodana Nowa Dokumentacja Praktyk na kierunku Pielęgniarstwo Licencjat. Bardzo prosimy o szczegółowe wypełnianie zaktualizowanej dokumentacji na poszczególnych praktykach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci
Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.11.2018 r. w serwisie studenckim w praktykach pielęgniarstwo opublikowana będzie NOWA DOKUMENTACJA zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, która będzie obowiązywała od aktualnego roku akademickiego 2018/2019. W związku z powyższym podczas realizacji aktualnych praktyk prosimy o wypełnianie nowej dokumentacji.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Uprzejmie informujemy, że plan na kierunki TERAPIA ZAJĘCIOWA I PROFILAKTYKA
I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
będzie opublikowany do 22.10.2018 r.
Terminy zjazdów na w/w kierunkach :

  • 26-28.10.2018 r.
  • 30.11.-02.12.2018 r.
  • 7-9.12.2018 r.
  • 18-20.01.2019 r.

Ogłoszenie - plan zajęć na studiach magisterskich "pielęgniarstwo"

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dla studentów "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019" został zamieszczony harmonogram pierwszego zjazdu dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" (oznaczenie M X18).

Dodatkowe informacje