Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze, 
Uprzejmie informujemy, że plan kierunku LOGOPEDIA będzie opublikowany do 1 października 2018 r. – planowany pierwszy zjazd 6 - 7.10.2018 r.

Obrona pracy dyplomowej - L X14, L X15, P X17 A,C

Uprzejmie informujemy, że obrony pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo dla grup:        L X14, L X15, P X17 A,C odbędą się:

05.10.2018 r. (piątek)
  • mgr R. Wróż - 13:00
  • dr n. o zdr. K. Mizerska - 14:00
  • mgr E. Kucharska - 15:00
06.10.2018 r. (sobota)
  • dr n. med. K. Opozda - 9:00
  • dr n. med. E. Tobor - 9:45
  • mgr M. Noszczyńska - 11:00

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że dla kierunku Pielęgniarstwo  (L X18, LX18 D, P X18 A) są dostępne plany zajęć w zakładce "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019".

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci. 

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w serwisie studenckim harmonogramów praktyk na semestr zimowy 2018/2019 dla grup LX 15, LX 16, L II 17, LX 17 oraz LX 17 D.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniu jutrzejszym tj. 17.08.2018 r. będzie czynny do godz. 15:00. Zapraszamy również w sobotę od godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że *Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy rozpocznie się 9 sierpnia 2018 r. w sali 1,7  godzina 15.00. Samokształcenie na platformie WSZ będzie dostępne od 11.08.2018 r. Planowany termin egzaminu 22.08.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI  STUDENCI 

W związku ze zbliżającym się terminem obron prac dyplomowych informujemy, iż studenci są zobowiązani dostarczyć do DZIEKANATU w terminie nie przekraczającym dnia 22.08.2018 r.:
pełnej dokumentacji z praktyk zawodowych do dnia 22.08.2018 r.
2 egzemplarze pracy dyplomowej z załączonym na końcu oświadczeniem potwierdzającym, iż praca dyplomowa 
  nie jest plagiatem – egzemplarz podpisany przez promotora  /praca wydrukowana dwustronnie w miękkiej okładce sklejonej na ciepło /
pracę w formie elektronicznej (płyta opisana – imię i nazwisko, grupa, temat pracy)
kartę tematu pracy dyplomowej podpisaną przez promotora
5 zdjęć (wymiary 4,5 x 6,5 cm)

Wymagane druki: karta tematu pracy oraz oświadczenie antyplagiatowe dostępne są
w serwisie studenckim.

Planowany termin egzaminu teoretycznego:

08.09.2018 r.

Ogłoszenie

Zapraszamy serdecznie na "Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy", które rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 15.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie ul. 1 - go Maja 40.

W razie pytań prosimy o wiadomość : e.przewozniakk@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupa LX 15 – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 51,42 zł

2) Grupy LX 16 i LX 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 97,66 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31 lipca 2018 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje