Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci PX 17 B oraz P II 18 A
Uprzejmie informujemy, o zamieszczeniu w serwisie studenckim TERMINU LOSOWANIA ODDZIAŁÓW na Egzamin Praktyczny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Plan dla kierunku Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji (sem. I) zostanie opublikowany do 8 marca. Pierwszy zjazd ww. grupy będzie w kwietniu zgodnie z terminami zjazdów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Plan dla kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA, LOGOPEDIA SEM.II/ SEM IV zostanie opublikowany do 8 marca. Pierwszy zjazd w/w grupy będzie w kwietniu zgodnie z terminami zjazdów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci studiów magisterskich,

Uprzejmie informujemy, że w serwisie studenckim w zakładce Praktyki Pielęgniarstwo został zamieszczony HARMONOGRAM PRAKTYK Z ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH z przedmiotu DYDAKTYKA MEDYCZNA.

Ogłoszenie - Dziekanat

NABÓR LETNI 2019 NA STUDIA II STOPNIA - PIELĘGNIARSTWO

Informujemy, że plan zajęć na studia magisterskie zostanie opublikowany na początku marca.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00, natomiast w dniu 16.02.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie Nieczynna.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników z egzaminu na zakończenie studiów podyplomowych za dn. 31.01.2019 r., odbędzie się jutro tj. 13.02.2019 r. i zostanie udostępnione w serwisie studenckim

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.02.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 14.30, natomiast 09.02.2019 r. (sobota) od 09.00 - 13.00.

Ogłoszenie - Kwestura

Informujemy pracowników że w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie można do dnia 26.02.2018 odebrać osobiście PIT 11 za 2018.
Godziny pracy Kwestury: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje