Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia dziekanat będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: j.wojtyra@wsz.edu.pl

Zapraszamy od 16 sierpnia :)

Szanowni Absolwenci studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy ,że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będą do odbioru od 25 .07.2017 r.

Ogłoszenie - Kwestura

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 14 oraz L X 15)


Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 13,50 zł
(dotyczy grupy L X 14 i L X 15)


OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 17 lipca 2017 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC lub NNW)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

 Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne. 

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu  24.06.2017 r. Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będzie nieczynny. Serdecznie zapraszamy dn. 26.06.2017 r.

Ogłoszenie - Kwestura

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 16 oraz L III 17)

 

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 10,00 zł
(dotyczy grupy L III 17)

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia – 53,00 zł
(dotyczy grupy L X 16)

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 13,50 zł
(dotyczy grupy L X 16)

 

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 30 czerwca 2017 r.


Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC lub NNW)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni Słuchacze studiów podyplomowych II-go semestru. Informujemy, że obrona egzaminu dyplomowego na kierunkach:
  * Oligofrenopedagogika
  * Zarządzanie I administracja
  * Bezpieczeństwo i higiena pracy
  * Zarządzanie w ochronie zdrowia
  odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. o godzinie *17:30* w sali 3.14

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wyższej szkoły Zarzadzania w Częstochowie dnia 02.06.2017r. będzie czynny od godz. 7.00 -15.00, a w sobotę tj. 03.06.2017 r. będzie nieczynny.

UWAGA! Zmiana w planie.

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego nastąpiła zmiana planu zajęć na zjazd 19-21 maj.

Bardzo prosimy zapoznać się z aktualnym planem zajęć.

Za zmianę bardzo przepraszamy !!!

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w serwisie studenckim dostępne są wyniki egzaminu podyplomowego z dnia 23.04.2017 r. Proszę kliknąć TUTAJ aby zalogować się do serwisu 

Dodatkowe informacje