Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni termin *OBOWIĄZKOWEGO* szkolenia BHP został przełożony na dzień 07.11.2017r. (wtorek) na godz. 8.00 .W tym dniu na w/w szkolenie mają zgłosić się tylko studenci z grup LX14 oraz LX 16, którzy w dniu 07.11.2017r. (wtorek) będą rozpoczynali praktykę w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Podział na grupy nastąpi na spotkaniu organizacyjnym w dniu 05.11.2017r. z Panią koordynator praktyk mgr Renatą Sówką.

W dniu 07.11.2017r. prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji Szpitala na ul. Bialską (do p. Beaty Kołodziejskiej)
o godz. 8.00. Każdy student musi zabrać: aktualną kserokopię książeczki sanepidowskiej oraz szczepień.
Na praktykę na poszczególne oddziały należy zabrać strój oraz obuwie zmienne. Informujemy również, iż terminy realizacji ZP
i PZ dla w/w grup, będą przesunięte z 30.10.2017r. na 07.11.2017r. Harmonogram praktyk będzie dostępny w najbliższym czasie.

W związku z powyższym prosimy o PILNE przekazanie informacji do dnia 02.11.2017r. do Dziekanatu WSZ, które z osób wymienionych w aktualnych harmonogramach, będą realizowały praktyki w wyznaczonych przez Uczelnie miejscach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy, iż w serwisie studenckim zostały zamieszczone Harmonogramy
praktyk dla grup:

 • LX 14,  LX 15 (tok zwyczajny studiów),  LX 16.


Prosimy o PILNĄ informację do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania, które z wymienionych osób, nie będą realizowały praktyk w miejscu wyznaczonym w harmonogramach.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów osoby o numerach albumów:

 • 7169
 • 7177
 • 7288
 • 7299
 • 7300
 • 7303
 • 7307

Wnioski można składać w kwesturze, a poza godzinami jej pracy - w dziekanacie. Należy wypełnić wniosek na formularzu (załącznik 3) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku/uczelni (załącznik 4). Formularze są do pobrania w zakładce "system stypendialny".

Dodatkowy nabór!

Zapisz się już dziś, kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej.

 

To już ostatni dzwonek!

Zapisz się już dziś, kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej. 

 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,

Uprzejmie informujemy, że plan na kierunki:

 • LOGOPEDIA
 • SURDOPEDAGOGIKA
 • TYFLOPEDAGOGIKA

zostanie opublikowany do 24 października. Pierwszy zjazd planowany jest na 17-19.11.2017 r.

Ogłoszenie - kwestura

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce "System stypendialny" pojawił się nowy regulamin pomocy materialnej i wnioski o przyznanie świadczeń.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia dziekanat będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: j.wojtyra@wsz.edu.pl

Zapraszamy od 16 sierpnia :)

Szanowni Absolwenci studiów podyplomowych

Uprzejmie informujemy ,że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będą do odbioru od 25 .07.2017 r.

Dodatkowe informacje