Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia. Zaprezentowane zostaną prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania ochrony zdrowia oraz problematyka jej zarządzania z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie aktualnego stanu prawnego. Przedstawione zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu ludźmi, zasady zachowań organizacyjnych oraz nowoczesne metody i techniki zarządzania wykorzystywane w tych organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób najefektywniej wykorzystać fundusze unijne, zarządzać finansami i kosztami jednostek opieki zdrowotnej oraz jak kształtuje się organizacja tego obszaru, z uwzględnieniem wszystkich jej funkcji.

 

Korzyści:

 

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

 

Sylwetka absolwenta:

 

Studia skierowane są do pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno personelu medycznego, jak i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie takimi organizacjami oraz osób, które w przyszłości chcą się taką działalnością zajmować.

 

Forma zaliczenia:

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program:

 

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne
Pozyskiwanie funduszy z UE
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Rynek usług medycznych
Systemy zdrowotne w ochronie zdrowia
System rozliczeń z NFZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Prawo pracy i regulacje prawne

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 

PROMOCJA DO KOŃCA LUTEGO! – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1100,00  złotych. Rata miesięczna tylko 220,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email