Zapytania ofertowe: Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

Projekt „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”

2/POKL/3.3.2/14

Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu najnowszych technologii/ osiągnięć z obszaru technicznego/ medycznego/ rolniczo-leśnego/ ekonomicznego /turystycznegow Laboratorium technik telewizyjnych; kod CPV 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email