Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 
Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł
 
Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są kierownicy zespołów, pracownicy o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem wypalenia zawodowego oraz wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego.
 
Program szkolenia: 16 godzin

  • jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego
  • czy jestem podatny na wypalenie zawodowe i czy ono mi grozi
  • jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • motywacja w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
  • odporność na stres i kontrola emocji

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email