Wizyta studyjna Uniwersytet Warszawski

W dniach 03-04 lutego 2023 r. pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni WSZ uczestniczyli w spotkaniu studyjnym BON w Uniwersytecie Warszawskim.

Omówiliśmy zagadnienia którymi  zajmują się pracownicy BON, naszymi mentorami byli; Anna Szymańska – Kierownik Biura z Niepełnosprawnościami BON,    Teresa Duda – Konsultantka BON, Krzysztof Busłowicz – specjalista IT, Wiktoria Marek – specjalistka w zakresie adaptacji materiałów, Akademicka Biblioteka Cyfrowa, wsparcie wolontariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta studyjna odbyła się w ramach realizowanego projektu  pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content