Sztuka wystąpień publicznych, autoprezentacja

Sztuka wystąpień publicznych, autoprezentacja
 
Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 760 zł
 
Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stają przed koniecznością publicznego prezentowania osiągnięć oraz planów swojej firmy, instytucji czy organizacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.
 
Cele szkolenia: Poznanie podstawowych zasad formułowania logicznych i interesujących wypowiedzi. Zdobycie wiedzy na temat, jak przygotować się do wystąpień publicznych oraz jaką taktykę stosować w dyskusjach, jak wykorzystywać techniki prowadzenia negocjacji i jak pracować nad techniką mowy i kulturą słowa.
 
Program szkolenia: 16 godzin

  • Jak odbierane są nasze wypowiedzi
  • Kultura języka polskiego
  • Co wpływa na atrakcyjność i skuteczność wypowiedzi
  • Ćwiczenia wystąpień publicznych z użyciem kamery

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email