Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób chcących wykonywać zadania służby BHP w zakładach pracy

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób chcących wykonywać zadania służby BHP w zakładach pracy.

 

Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych ze specjalnością BHP również dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

 

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy 
 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 

Szkolenie obejmuje  64 godziny, w tym 10 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń
oraz 44 godziny  realizowane w ramach pracy własnej (samokształcenie) oraz zajęć on-line.

Szkolenie będzie realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1-go Maja 40  oraz
za pośrednictwem platformy internetowej INES.

 

CENA ZA KURS

650,00 ZŁ.

 

cena za kurs obejmuje materiały szkoleniowe oraz egzamin nadający uprawnienia zawodowe, potwierdzone certyfikatem

 

PROMOCYJNA CENA dla absolwentów WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
W CZĘSTOCHOWIE !!!

 

 

CENA DLA ABSOLWENTÓW WSZ

550,00 ZŁ.

Informacje i zapisy :
 
DZIEKANAT
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 – 30 – 53
(34) 368 – 06 – 08

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email