Przywództwo

Przywództwo
 

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 600 zł
 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie ludzi mających opanowane prawidłowe formy oddziaływania na otoczenie socjo-społeczne i umiejętność zarówno osiągania sukcesów
w wybranej przez siebie specjalności biznesowej, politycznej   i naukowej, jak i przeciwdziałania konfliktom w procesach społecznych.
 

Program szkolenia: 16 godzin

Cybernetyka – pojęcia ogólne i zasady budowanie modeli i wzorców,

Teoria informacji i jej zastosowanie w praktyce.

System autonomiczny i jego właściwości.

Różnice w sterowaniu się kobiet i mężczyzn.

Organizacja procesów produkcji i przewidywanie konfliktów

Obsada stanowisk w procesie społecznym

Normy społeczne i motywacje

Charakter pozorny i omyłki charakterologiczne.

Zasady marketingu .

Przywództwo, charyzmat przywódcy.

Wojna informacyjna, metody i sposoby manipulacji społeczeństwem

Praca, pracodawca, pracownik.

Uwarunkowania cywilizacyjne i geograficzne.

Cybernetyka a religia

Studium geriatrii opieka nad starszymi

Studium pediatrii
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email