Projekt „Dostępność w WSZ w Częstochowie”

Projekt „Dostępność w WSZ w Częstochowie”

 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ramach realizowanego projektu „Dostępność Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na ukończeniu są dwa wiodące zadania z zakresu dostosowania architektonicznego tj. budowa podjazdów oraz budowa windy.

 

Do zadań zrealizowanych w ramach tego projektu dodajemy:

–  dostosowanie strony www.wsz.edu.pl do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– zakup i uruchomienie technologii wspierających i zakup sprzętu informatycznego,

– szkolenia podnoszące świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadr administracyjnych, kierowniczych i dydaktycznych,

 

– konferencje, seminaria dotyczące dostępności i wizyty studyjne,

– wsparcie edukacyjne

Przypominamy, że w Wyższej Szkole Zarządzania uruchomione zostało Centrum Rozwoju Osobistego, gdzie jest możliwość diagnozy własnej osobowości oraz określenia kierunków do pracy i rozwoju, działa tu również  Gabinet Psychologiczny w którym przyjmuje Psycholog. Możesz poznać źródło wiedzy o samym sobie i świadomie rozpocząć proces zmiany w kierunku samorozwoju

W WSZ jest również dostępny Doradca edukacyjny, świadczy usługi doradztwa/konsultacji edukacyjnych studentom z niepełnosprawnościami oraz korzystającym z Biura Obsługi Niepełnosprawnych.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content