Polityka kadrowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

Polityka kadrowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zakłada zatrudnianie praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Władzom uczelni zależy aby na kierunku „pielęgniarstwo” uczyli praktycy, którzy na co dzień budują system ochrony zdrowia w Polsce. Grono wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie składa się z cenionych naukowców z kraju ale również z zagranicy (Włoch, Francji,  Litwy oraz Ukrainy). Uczelnia dąży do wykształcenia własnej kadry naukowo – dydaktycznej. Kadra naukowa może liczyć na udział w grantach,  projektach UE, w konferencjach naukowych, wyjazdach zagranicznych oraz  na stypendia naukowe. Władze uczelni wspomagają rozwój kadry naukowej i  studentów czynnie współpracują przy tworzeniu nowych inicjatyw  wzbogacających wiedzę i umiejętności,m. in. przez organizację
konferencji,kół naukowych, akcji społecznych oraz nowych form kształcenia.

Kadra naukowo – dydaktyczna z tytułem naukowym:

 • prof. zw. dr hab. n.med. Bogdan Marek
 • prof. zw. dr hab. n.med. Krystyna Żwirska –Korczala
 • prof. zw. dr hab. n.med. Leszek Kołodziejski
 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Supady
 • prof. dr Lussana Elwira
 • dr. n. med. Krzysztof Opozda
 • dr. n. med. Marek Ludwik Grabowski
 • dr n. o zdr. Bożena Kosińska
 • dr. n. med. Witold Radzioch
 • dr. n. med. Ewa Tobor
 • dr.n. o zdr. Krystyna Mizerska
 • dr n.med. Iwona Markiewicz
 • dr n.med. Maria Marciniak
 • dr n.med. Wiesława Leśniowska- Ścigalska
 • dr Anna Dziwińska
 • dr Seweryn Cichoń
 • dr Joanna Gajda
 • dr Ewa Szałkowska


Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content