Płatnik, Symfonia

Płatnik, Symfonia 
 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 380 zł
 
Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.
 

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących Programu Płatnik oraz Symfonia zapoznanie się z funkcjami i możliwościami w/w programów.
 

Program szkolenia: 16 godzin

  • Wprowadzanie danych,
  • Tworzenie dokumentów,
  • zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA
  • ustawienie parametrów konfiguracyjnych programu – Okres rozliczeniowy, Kwota przeciętnego wynagrodzenia chorobowego
  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych ze dokumentów zgłoszeniowych
  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca
  • korekty dokumentów zgłoszeniowych,
  • korekty dokumentów rozliczeniowych
  • tworzenie dokumentów płatniczych,
  • pozostałe funkcje

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email