Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)

Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)
 
Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1600 zł
 
Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są osoby chcące poznać język w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranym językiem obcym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.
 
Program szkolenia: 60 godzin
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email