Logopedia

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu.

 

Podczas studiów podyplomowych słuchacz:
 

 • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
 • nabędzie  umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz stosowania metod i technik terapii logopedycznej
 • uzyska podstawy rozwoju warsztatu pracy logopedy
 • uzyska wykształcenie  – Logopeda ze specjalnością logopedia ogólna

 
Dla kogo?
 

 • Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich.
 • Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

 
Warunki przyjęcia na studia
 

 • W procesie rekrutacji kandydaci składają zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Praktyczny charakter studiów

 • Zajęcia prowadzone będą w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć praktycznych.
  W trakcie  zajęć wykładowcy będą wykorzystywać  nowoczesne metody nauczania, materiały multimedialne. Omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki logopedycznej, natomiast zdobyta wiedza rozszerza kompetencje słuchaczy o umiejętność praktycznej pracy z osobą wymagającą terapii logopedycznej.

 
Program studiów
 

 • Program na studiach podyplomowych jest zgodny z wytycznymi Polskiego Związku Logopedów.
 • Liczba godzin: 560 + 180 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 4

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

WPROWADZENIE DO LOGOPEDII – PRZEDMIOTY MEDYCZNE
LINGWISTYKA
PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
ZABURZENIA MOWY
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE
PRAKTYKI ZAWODOWE  

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
5 880,00 (24×245,00zł)

5600,00 (20×280,00zł)

5600,00 (4×1400,00zł)
 
Cena jednorazowa: 5600,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email