Listopadowa wizyta w ramach współpracy międzynarodowej

Trwa listopadowa wizyta w ramach Programu ERASMUS+ gościmy 4 pracowników dydaktycznych Kauno Kolegija/University of Applied Sciences, Kowno na Litwie.

W dniu16 listopada br. odbyło się spotkanie Władz Uczelni z naszymi przyjaciółmi z Kowna.
Podczas spotkania omówiono wspólne międzynarodowe aktywności dotyczące projektów z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, wymianą studentów, kadry naukowej i administracyjnej.

W trakcie pobytu Litewskiej delegacji w naszej Uczelni zaplanowane zostały wykłady
otwarte :
Zakresy tematyczne zajęć realizowanych w uczelni:

  • Pandemia i gospodarka Litwy – Pani Janina Endriukaitiene w dniu 17.11.2021r. od godziny 15.25 s. 1.7
  • Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zakładach ochrony zdrowotnej – Pan Saulius Tvirbutas w dniu 17.11.2021r. od godziny 15.25 s. 1.1

Zakresy tematyczne zajęć realizowanych zdalnie:

  • Znaczenie inwestycji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ochronie zdrowia -Pani Virginija Piligrimiene w 19.11.2021r. od godziny 16.30 na platformie ZOOM
  • Cele ekonomiczne zrównoważonego rozwoju , Sytuacja gospodarcza i społeczna Republiki Litewskiej – Pani Irena Klimaviciene w dniu 19.11.2021r. od godziny 19.00 na platformie ZOOM



Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content