Kurs języka migowego

Kurs języka migowego
 
Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 460 zł
 
Adresaci szkolenia: Kurs kierowany jest do wszystkich którzy chcą zdobyć umiejętność komunikowania się za pomocą języka migowego.
 
Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem słownictwa, wyrażeniami oraz zasadami komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.
 
Program szkolenia: 30 godzin

  • podstawowy zakres słownictwa
  • alfabet
  • liczebniki
  • znaki migowe z zakresu tematycznego – dom i jego wyposażenie, rodzina, opis postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i posiłki   – realizowany
    w języku miganym (SJM) oraz w polskim języku migowym (PJM)

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email