Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 650 zł
 

Adresaci szkolenia: Kurs doskonalący skierowany jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych.

Cele szkolenia: Celem kursu doskonalącego jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.
 
Program szkolenia: 48 godzin
 

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).
Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email