Kadry i prawo pracy

Kadry i prawo pracy
 
Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.
 
Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych – 2 semestry.
 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program studiów m.in. następujące zagadnienia:
 
Prawo pracy

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Strategie motywacji pracowników

Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz świadczenia socjalne

Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej
 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ –  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email