Informatyka śledcza

Informatyka śledcza
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki śledczej. Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące poszczególnych aspektów informatyki śledczej, tj. prawa, odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwenci studiów będą przygotowani do przeprowadzania
i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w działach bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących
w organach śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne w informatyce śledczej
  • Analiza śledcza
  • Analiza danych
  • Cyberprzestępczość
  • Pozyskiwanie danych
  • Zabezpieczanie dowodów
  • Odzyskiwanie danych

 

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content