Dofinansowanie na wsparcie e-learningu WSZ w Częstochowie

W dniu 26 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki konkursu dotyczącego przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość”. Wniosek przygotowany przez Wyższa Szkołę Zarządzania w Częstochowie uzyskał pozytywną opinię i został skierowany do dofinansowania.

Otrzymane w ramach konkursu środki przeznaczymy na podniesienie i wysoką jakość przygotowywanych i prowadzonych zajęć on-line, które będą dostępne zdalnie dla studentów WSZ. Dzięki pracy
i zaangażowaniu działu IT już teraz nasi studenci mogą korzystać z fizycznej infrastruktury znajdującej się w WSZ bez konieczności przyjazdu na uczelnię. Dzięki uzyskanemu wsparciu zostanie podniesiona jakość kształcenia zdalnego oraz usprawnione zostaną procesy związane z nauką i dydaktyką w WSZ. 

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email