Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)

Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)
 
Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1260 zł
 
Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla menagerów, kierowników różnego szczebla, kierowników działów sprzedażowych, pracowników obsługi klienta, wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę nt. różnic osobowościowych.
 
Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu poznanie metodologii tzw. „różnic osobowościowych” – będącej bardzo silnym i praktycznym narzędziem w zarządzaniu innymi osobami,
wszelkiej sprzedaży, negocjacjach, obsłudze klienta i kontaktach z innymi ludźmi w życiu prywatnym. Szkolenie zawierało będzie moduł autodiagnozy – w
której uczestnicy dokonają rozpoznania własnego stylu funkcjonowania – czyli
ulubionej i preferowanej formy komunikowania się i zachowań osobistych.
 
Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym różnimy się między sobą w zachowaniach, komunikacji i relacjach  (wg C. G. Junga)
  • Jaki jest mój preferowany styl funkcjonowania na podstawie 4 energii kolorystycznych
  • Jak rozpoznawać style funkcjonowania innych ludzi
  • Elastyczność zachowań własnych – czyli jak się dogadywać i współistnieć z innymi
  • Sztuka adaptacji zachowań
  • Zastosowanie INSIGHTS w relacjach służbowych, sprzedażowych i osobistych
  • Sztuka motywowania niefinansowego

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email