Akademia trenera

Akademia trenera
 

Forma zaliczenia

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Korzyści

 

Absolwenci tych studiów będą posiadali kompetencje trenera. Nabyta podczas studiów wiedza umożliwi im zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych w firmie, przeprowadzenie efektywnych i ciekawych zajęć oraz dokonanie rzetelnej oceny szkolenia. Zajęcia prowadzone będą głównie w formie interaktywnej. Pozwoli to uczestnikom poznać metodykę projektowania i prowadzenia szkoleń. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć warsztatowych, zgromadzą pomysły na gry i ćwiczenia grupowe oraz zdobędą doświadczenie w ich samodzielnym projektowaniu.

 

Słuchacze

 

Studia kierowane są do osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą oraz świadczyć usługi szkoleniowe na zlecenie firm i instytucji, a nie mają przygotowania metodycznego do pracy trenera. Adresatami kierunku są też osoby pracujące w działach personalnych, które są odpowiedzialne za rozwój i szkolenia pracowników.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 
Program
 
Blok teoretyczny
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie biznesem
Techniki i narzędzia wspierające pracę trenera
Planowanie działań szkoleniowych
Projektowanie materiałów szkoleniowych
Wdrażanie zmian w organizacjach
Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 
Blok metodyczny
 
Analiza potrzeb szkoleniowych
Opracowanie programów szkoleniowych
Metody szkoleniowe
Style uczenia się i zapamiętywania
Ocena efektywności szkoleń
Projektowanie sesji szkoleniowe
Dynamika procesów grupowych
Etyka w pracy trenera
Konsultacje i przygotowanie sesji szkoleniowe
 
Blok umiejętności
 
Prowadzenie szkoleń – indoor
Prowadzenie szkoleń – outdoor
Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera
Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji
Trening umiejętności osobistych trenera biznesu
 

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 166 liczba zjazdów 10

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email