Plan zajęć

Uprzejmie informujemy słuchaczy studiów podyplomowych że aktualny plan
zajęć semestru zimowego 2019/2020 będzie opublikowany
11 października 
2019 r.

Ogłoszenie dla słuchaczy studiów podyplomowych
Termin i plan zajęć w miesiącu wrzesień 2019 r.dotyczy tylko słuchaczy III semestru studiów podyplomowych kierunków:
Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.pdf) 


 

   

 

 
Studia podyplomowe  
   
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)  
   
sem. 1
   
sem. 2
   
Kadry i prawo pracy  (PKPP)*  
   
sem. 1
   
sem 2
   
Zarządzanie w oświacie (PZO)*  
   
sem 1  
   
sem 2
   
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)*

   
sem 1 
   
sem 2
     
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)*    
   
gr. I
   
gr. II
   
sem 3
     
     

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)*

   
   
gr. I
   
gr. II
     
     
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne*    
   
sem 3    
   
Zarządzanie i administracja (ZiA)*    
     
sem 1  
   
sem 2
   

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.*   

   

 

   

gr.1

   
gr. 2  
     

Terapia zajęciowa*

   
   

sem 1

   

sem 3

   
   
   

Pielęgniarstwo*

 

M III19

   
M X19
   

M X18

   

P X19 A

  

 

P X19 C

   

L X19

   

* - aktualizacja

 

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą
program Adobe Reader


Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

Ogłoszenie dla słuchaczy studiów podyplomowych

Termin i plan zajęć w miesiącu wrzesień 2019 r.dotyczy tylko słuchaczy III semestru studiów podyplomowych kierunków:

Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Dodatkowe informacje