Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.doc), (*.pdf) 

Planowane terminy zjazdów w semestrze letnim:

  • 23-25.02.2018 r.
  • 23-25.03.2018 r.
  • 6-8.04.2018 r.
  • 11-13.05.2018 r.
  • 8-10.06.2018 r.
  • 15-17.06 2018 r.

 

Pliki do pobrania:                                                                                   

  Word Adobe
Acrobat

 

   
Studia podyplomowe    
     
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)    
     
sem. 2 -
     
Zarządzanie w oświacie (PZO)    
     
sem 2 -
     
     
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)  

     
sem 2 -
     
       
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)      

sem 2

 

-  
       
sem 3    -   
       
       

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

intelektualną (Oligofrenopedagogika) (P.OLI)

     
sem 2 -  
       
       
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne      
sem 2 -  
     
sem 3  -    
       
Zarządzanie i administracja (ZiA )      
sem 2  -   
       
       

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem

Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

     

 

     

sem 1

 -
     
sem 2  -  
       
sem 3
 -
 
       
       

Terapia zajęciowa

     

sem 3

 -  
       
Logopedia    
sem 2 -

 

     

Tyflopedagogika

   

sem 2

 -  
     

Surdopedagogika

   

sem 2

-

 

   

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą program:
Word, Excel, Adobe Reader

 Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje