Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.doc), (*.pdf) oraz (*.xls


 

Pliki do pobrania:                                                                                   

  Word Excel Adobe
Acrobat

 

     
Studia podyplomowe      
       
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)      
       
plan w przygotowaniu -
       
Zarządzanie w oświacie (PZO)      
       
sem 1 -
       
sem 2 -  
       
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)    

       
sem 1 -
       
sem 2 -

 

       
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)      

sem 1

 

-
       
sem 2    - 
       
sem 3  - 
       
Oligofrenopedagogika (P.OLI)      
sem 1 -
       
sem 2 -
       
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne      
sem 1 -
       
sem 2   -     
       
Zarządzanie i administracja (PZiA )      
sem 1  - 
       
sem 2  - 
       

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

i niepełnosprawnością sprzężoną (P.WR)

     

 

     
sem 2
 -
       

sem 3

 -  
       

Terapia zajęciowa

     

sem 2

 -
       

sem 3  

  -   

 

     

Pielęgniarstwo 

     

 

     

 

     

L III17

  -   -
       

L X14

   -  -
       

L X15

   -   - 
       

 

L X16
 

    -   -
       

L X17

 -   -
       

P III17 A

 -   -
       

P X17 ABC

-  -

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą program:
Word, Excel, Adobe Reader

 Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje