Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.pdf) 


 

   

 

 
Studia podyplomowe  
   
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)  
   
sem. 1
   
sem. 2
   
Kadry i prawo pracy  (PKPP)*  
   
sem. 1  
   
Zarządzanie w oświacie (PZO)*  
   
sem 1
   
sem 2
   
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)*

   
sem 1
   
sem 2
     
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)*    
sem 1
   

sem 2

 

     
sem 3
     
     

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)*

   
 sem 1  
   
sem 2
     
     
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne*    
sem 1
   
sem 2    
   
sem 3    
Zarządzanie i administracja (ZiA)*    
sem 1
     
sem 2  
   

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.*   

   

 

   

sem 1

   
sem 2  
     

Terapia zajęciowa*

   

sem 1

   

sem 3

   

Terapia i profilaktyka uzależnień* 

 
sem 1  
   
Logopedia  
sem 3

 

   

Tyflopedagogika

 

sem 1

 
   

Pielęgniarstwo*

 

M X18

   

P X18 A

  

 

L X18

   
L X18 D

* - aktualizacja

 

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą
program Adobe Reader


Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

Dodatkowe informacje