Zapytania ofertowe

1/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Kierownik kursu kwalifikacyjnego/specjalistycznego w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”

 

2/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych". 

 

 

3/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na usługi cateringowe w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

4/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na wynajem sali z wyposażeniem specjalistycznym lub wynajem sprzętu medycznego w celu realizacji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. 

 

 5/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych w formie: pamięci USB, notatnika, teczki, długopisu (zestaw-komplet) dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

6/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na sukcesywne dostarczanie materiałów dydaktycznych w formie materiałów dodatkowych (drukowanych, kserowanych) dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

7/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016 

Zamówienie na dostawę materiałów dydaktycznych w formie podręczników specjalistycznych do realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych dla uczestników projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

8/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016 

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

9/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

10/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016 

Zamówienia na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży praktycznych w placówkach medycznych podczas realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

11/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016 

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych, realizowanych w województwie małopolskim (Oświęcim) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

12/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienia na usługi cateringowe w województwie małopolskim (Oświęcim) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. 

 

13/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na wynajem sali z wyposażeniem specjalistycznym lub wynajem sprzętu medycznego w celu realizacji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w województwie małopolskim (Oświęcim)w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

14/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienia na wynajem sal dydaktycznych w celu realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w województwie małopolskim (Oświęcim) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 Zapytanie ofertowe nr 15/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie małopolskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. 

 16/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie małopolskim (Oświęcim) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”. 


 17/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach kwalifikacyjnych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 18/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów kwalifikacyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 19/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

20/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji kierownika kursu specjalistycznego w województwie opolskim (Opole)w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

21/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych, realizowanych w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

22/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na usługi cateringowe w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

23/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wynajem sal dydaktycznych w celu realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

24/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie opolskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

25/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

26/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji kierownika kursu specjalistycznego w województwie podkarpackim (Jarosław) ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

27/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych, realizowanych w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

28/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wynajem sal dydaktycznych w celu realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

29/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wynajem sali z wyposażeniem specjalistycznym lub wynajem sprzętu medycznego w celu realizacji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

30/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na usługi cateringowe w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

31/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie podkarpackim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

32/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

   

33/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

34/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

35/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie śląskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

36/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na usługi cateringowe w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

37/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie podkarpackim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

38/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2017

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie podkarpackim (Jarosław) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

39/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na pełnienie funkcji kierownika kursu specjalistycznego w województwie opolskim (Opole)w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

40/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie specjalistycznym, realizowanym w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

41/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na wynajem sal dydaktycznych w celu realizacji kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych, realizowanego w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

42/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na usługi cateringowe w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

43/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursu specjalistycznego realizowanego w województwie opolskim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

 

44/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursu specjalistycznego realizowanego w województwie opolskim (Opole) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

45/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienia na pełnienie funkcji kierownika kursu specjalistycznego w województwie mazowieckim (Radom) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

46/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych, realizowanych w województwie mazowieckim (Radom) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

47/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na wyłonienie Wykonawców do świadczenia usługi wynajmu swoich jednostek organizacyjnych (oddziałów) do przeprowadzenia zajęć praktycznych (staży) w ramach kursów specjalistycznych realizowanych w województwie mazowieckim w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

48/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na pełnienie funkcji opiekuna zajęć praktycznych (staży) kursów specjalistycznych realizowanych w województwie mazowieckim (Radom) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

49/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienia na usługi cateringowe w województwie mazowieckim (Radom) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

  

50/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2018

Zamówienie na wynajem sal dydaktycznych w celu realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w województwie mazowieckim (Radom) w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.strong>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje