Biblioteki zagraniczne

Katalog Bibliotek Austriackich

     

LIBIS-NET

Katalog zbiorczy bibliotek z Louvain, Gandawy, Brukseli, Namuru.

   

National Library of Belarus

Katalog Biblioteki Narodowej Białorusi.

   

Central Science Library - Electronic Catalogue

Katalog Centralnej Biblioteki Naukowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

   

CASLIN

Zbiorczy katalog bibliotek czeskich.

   

RUEDO

Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.

   

katalogi bibliotek holenderskich

     

Library Websites and Catalogues (by National Libr.of Canada)

     

Lithuanian National Library

Katalog Litewskiej Biblioteki Narodowej.

   

DBV-OSI - Deutscher Bibliothekenverbund

Połączone katalogi: niemieckie, inne europejskie i Biblioteki Kongresu.

   

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

Połączone katalogi Niemiec, Anglii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, baza niemieckich czasopism, niemieckie książki w druku, Niemiecki Instytut Bibliograficzny.

   

Deutsche Bibliotheken Online

     

WEBIS - WEB and BibliotheksInformationsSystem

Ponadregionalny system informacyjny niemieckich bibliotek.

   

GBV

Katalog zbiorczy regionu Bremy, Hamburga, Meklemburgii, Szlezwiku-Holsztyna.

   

BVB

Katalog zbiorczy regionu Bawarii.

   

HEBIS

Katalog zbiorczy regionu Hesji.

   

KOBV

Katalog zbiorczy regionu Berlina-Brandenburgii.

   

VKRP

Katalog zbiorczy regionu Nadrenii-Palatynatu.

   

BIBSYS

Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.

   

Rosyjskie biblioteki

     

Biblioteki i archiwa płn-zach regionu Rosji

     

Biblioteki Syberii i Dalekiego Wschodu

     

Swiss Libraries

Katalogi bibliotek szwajcarskich.

   

NEBIS

Katalog zbiorczy bibliotek niemiecko- i francusko-języcznych.

   

LIBRIS

katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich

   

Libraries in Slovak Republic

Katalog bibliotek słowackich.

   

Library of Congress

Biblioteka Kongresu

   

HUNOPAC

Katalogi bibliotek węgierskich.

   

The British Library Integrated Catalogue

Zintegrowany katalog Biblioteki Brytyjskiej.

   

COPAC

Katalog zbiorczy bibliotek naukowych.

   

INDICE SBN

Katalog zbiorczy bibliotek uniwersyteckich.

   

ICCU

Centralny katalog włoski.

   

ELECTRONIC CATALOG OF NATIONAL LIBRARY OF LATVIA

Centralny katalog Łotwy.

   

Dodatkowe informacje