Ciało, emocje i kłamstwa (czyli co zdradza ciało?)

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1180 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat zachowań niewerbalnych oraz umiejętności ich odczytywania i interpretowania.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Gesty i mimika - odczytywanie emocji innych ludzi

  • Nastawienie, motywacja i rezygnacja - które widać, słychać i czuć (nawet gdy tego nie chcesz)

  • Nieświadome zachowania kłamcy

  • Jak dostrajać się do drugiej osoby, aby czułą się przy nas komfortowo

  • Świadome wywieranie wpływu na zachowania innej osoby

Dodatkowe informacje