Asertywność w relacjach pracowniczych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, którzy chcą wzmocnić swoją postawę asertywną w kontaktach zawodowych i osobistych.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi i zachowaniami asertywnymi oraz ich wykorzystywaniem na co dzień.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym jest asertywność

  • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej

  • Skutki zachowań asertywnych, uległych i agresywnych

Dodatkowe informacje