Zarządzanie stresem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane do kadry menadżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i strategiami walki ze stresem.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym jest stres

  • Rodzaje, objawy i fazy stresu

  • Sposoby radzenia sobie ze stresem

  • Asertywność i skuteczna komunikacja w walce ze stresem

  • Stres zawodowy

  • Ćwiczenia relaksacyjne

Dodatkowe informacje