Skuteczna komunikacja

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym jest komunikacja

  • Jak pokonywać bariery w komunikacji interpersonalnej

  • Sztuka słuchania

  • Metody efektywnej komunikacji

  • Komunikacja niewerbalna

  • Zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Dodatkowe informacje