Niemiecki dla pracowników z branży budowlanej

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są przedstawiciele branży budowlanej chcący poznać niemiecki język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży budowlanej niezbędnym do codziennej pracy w tej branży w krajach niemieckojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Dodatkowe informacje