Kurs języka migowego

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 460 zł

Adresaci szkolenia: Kurs kierowany jest do wszystkich którzy chcą zdobyć umiejętność komunikowania się za pomocą języka migowego.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem słownictwa, wyrażeniami oraz zasadami komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.

Program szkolenia: 30 godzin

  • podstawowy zakres słownictwa

  • alfabet

  • liczebniki

  • znaki migowe z zakresu tematycznego – dom i jego wyposażenie, rodzina, opis postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i posiłki   – realizowany
    w języku miganym (SJM) oraz w polskim języku migowym (PJM)

Dodatkowe informacje