Zarządzanie zespołem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem.

Program szkolenia: 16 godzin

  • budowanie autorytetu w zespole

  • delegowanie zadań

  • zarządzanie zespołem poprzez cele i zadania

  • właściwe formułowanie celów, zadań i poleceń

  • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

  • motywatory finansowe i pozafinansowe

Dodatkowe informacje