Skuteczne negocjacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników branży handlowej oraz wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu negocjacji, pogłębienie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, poznanie czynników mających wpływ na skuteczność procesu negocjowania.

Program szkolenia: 16 godzin

  • planowanie i przygotowanie do negocjacji

  • zasoby negocjatora

  • strategie negocjacji

  • taktyki negocjacyjne

  • negocjacje grupowe

  • pułapki negocjacyjne 

Dodatkowe informacje