Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób wykorzystujących informacje finansowe w codziennej pracy: kierownicy pionów finansowych, księgowi i specjaliści ds. finansów i planowania oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w firmach.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej informacji o zarządzaniu finansami i rachunkowości zarządczej oraz o możliwości zastosowaniu tej wiedzy w firmach. W szczególności dostarczenie podstawowej wiedzy na temat finansów, ich zakresu i problematyki, przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu finansami.

Program szkolenia: 16 godzin

  • fundamentalne zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

  • pozyskanie kapitału i jego koszt,

  • ocena inwestycji,

  • kreowanie wartości,

  • podstawy analizy finansowej

  • ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa   

Dodatkowe informacje