Zarządzanie czasem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania czasem, które pozwalają na efektywne i racjonalne planowanie zadań. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę nt. ustalania priorytetów, efektywnej współpracy w zespole pracowniczym, jak również radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia: 16 godzin

  • planowanie działań zawodowych

  • podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów

  • zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

  • błędy w zarządzaniu czasem

  • radzenie sobie ze stresem

  • efektywny odpoczynek

Dodatkowe informacje